Có 1 kết quả:

qīng dùn

1/1

qīng dùn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to stew meat without seasoning