Có 1 kết quả:

qīng pán

1/1

qīng pán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

liquidation