Có 1 kết quả:

qīng zhēn sì

1/1

qīng zhēn sì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

mosque