Có 1 kết quả:

qīng chún

1/1

qīng chún

giản thể

Từ điển Trung-Anh

fresh and pure