Có 1 kết quả:

Qīng yuàn xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Qingyuan county in Baoding 保定[Bao3 ding4], Hebei