Có 1 kết quả:

qīng yíng

1/1

qīng yíng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) limpid
(2) glistening