Có 1 kết quả:

qīng bǔ liáng ㄑㄧㄥ ㄅㄨˇ ㄌㄧㄤˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

ching bo leung, an icy, sweet dessert soup