Có 1 kết quả:

Qīng fēng

1/1

Qīng fēng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Qingfeng county in Puyang 濮陽|濮阳[Pu2 yang2], Henan