Có 1 kết quả:

Qīng jūn

1/1

Qīng jūn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

the Qing army