Có 1 kết quả:

qīng dào fū

1/1

qīng dào fū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) street cleaner
(2) garbage collector