Có 1 kết quả:

yuān hè

1/1

yuān hè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

deep valley