Có 1 kết quả:

yuān lǜ

1/1

yuān lǜ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

profound thoughts or ideas