Có 1 kết quả:

yuān gǔ

1/1

yuān gǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

deep valley