Có 1 kết quả:

Miǎn chí xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Mianchi county in Sanmenxia 三門峽|三门峡[San1 men2 xia2], Henan