Có 1 kết quả:

yú rén ㄩˊ ㄖㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

fisherman