Có 1 kết quả:

yú fū

1/1

yú fū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

fisherman