Có 1 kết quả:

shèn sè ㄕㄣˋ ㄙㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

bleeding