Có 1 kết quả:

shèn sè

1/1

shèn sè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

bleeding