Có 1 kết quả:

jiǎn shù fēn liè ㄐㄧㄢˇ ㄕㄨˋ ㄈㄣ ㄌㄧㄝˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

meiosis (in sexual reproduction)