Có 1 kết quả:

jiǎn shuì ㄐㄧㄢˇ ㄕㄨㄟˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

tax cut