Có 1 kết quả:

Yú běi

1/1

Yú běi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Yubei district of central Chongqing municipality, formerly in Sichuan