Có 1 kết quả:

Yú běi qū

1/1

Yú běi qū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Yubei district of central Chongqing municipality, formerly in Sichuan