Có 1 kết quả:

dù dù niǎo

1/1

dù dù niǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

the dodo (extinct bird)