Có 1 kết quả:

wō lún pēn qì fā dòng jī

1/1

Từ điển Trung-Anh

turbojet