Có 1 kết quả:

wēn hu

1/1

wēn hu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) warm
(2) lukewarm