Có 1 kết quả:

wēn shì

1/1

wēn shì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

greenhouse