Có 1 kết quả:

Wēn ní bó

1/1

Wēn ní bó

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Winnipeg, capital of Manitoba, Canada