Có 1 kết quả:

wēn dài

1/1

wēn dài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

temperate zone