Có 1 kết quả:

wēn dù jì

1/1

wēn dù jì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) thermometer
(2) thermograph