Có 1 kết quả:

wēn róu

1/1

wēn róu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) gentle and soft
(2) tender