Có 1 kết quả:

Wēn quán xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Arishang Nahiyisi or Wenquan county in Börtala Mongol autonomous prefecture 博爾塔拉蒙古自治州|博尔塔拉蒙古自治州, Xinjiang