Có 1 kết quả:

wēn wēn

1/1

wēn wēn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

mild