Có 1 kết quả:

wēn xù

1/1

wēn xù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

warm