Có 1 kết quả:

wēn ǎi

1/1

wēn ǎi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

gentle and kind