Có 1 kết quả:

wēn xuè

1/1

wēn xuè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

warm blooded (animal)