Có 1 kết quả:

wēn yǎ

1/1

wēn yǎ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) gentle
(2) refined