Có 1 kết quả:

wēn jìng

1/1

wēn jìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

quiet and gentle