Có 1 kết quả:

cè dìng

1/1

cè dìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to survey and evaluate