Có 1 kết quả:

cè huǎng qì

1/1

cè huǎng qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lie detector
(2) polygraph