Có 1 kết quả:

Wèi yuán xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Weiyuan county in Dingxi 定西[Ding4 xi1], Gansu