Có 1 kết quả:

Wèi bīn

1/1

Wèi bīn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Weibin District of Baoji City 寶雞市|宝鸡市[Bao3 ji1 Shi4], Shaanxi