Có 1 kết quả:

Gǎng rén

1/1

Gǎng rén

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Hong Kong person or people