Có 1 kết quả:

Gǎng yuán

1/1

Gǎng yuán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Hong Kong dollar