Có 1 kết quả:

gǎng wù jú

1/1

gǎng wù jú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

port authority