Có 2 kết quả:

Gǎng qūgǎng qū

1/2

Gǎng qū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Minato area of downtown Tokyo

gǎng qū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

port area