Có 1 kết quả:

gǎng kǒu chéng shì

1/1

gǎng kǒu chéng shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

port city