Có 1 kết quả:

Gǎng Tái

1/1

Gǎng Tái

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Hong Kong and Taiwan