Có 1 kết quả:

Gǎng bì

1/1

Gǎng bì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Hong Kong currency
(2) Hong Kong dollar