Có 1 kết quả:

Gǎng bì ㄍㄤˇ ㄅㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Hong Kong currency
(2) Hong Kong dollar