Có 1 kết quả:

Gǎng fǔ

1/1

Gǎng fǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Hong Kong government