Có 1 kết quả:

Gǎng Shēn

1/1

Gǎng Shēn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

abbr. for Hong Kong 香港[Xiang1 gang3] and Shenzhen 深圳[Shen1 zhen4]